نوشیدنی | LeBevande

Sprimuta di arancia

(11 رای‌ها)
  • محتویات: آبمیوه طبیعی پرتقال
  • قیمت: 70,000

Limonada

(5 رای‌ها)
  • محتویات: لیموناد طبیعی
  • قیمت: 60,000

Sprimuta mista

(8 رای‌ها)
  • محتویات: میکس طبیعی آناناس و توت فرنگی
  • قیمت: 70,000

Sprimuta estiva

(10 رای‌ها)
  • محتویات: آبمیوه های تابستانی
  • قیمت: 50,000

Login or Register

LOG IN