غذای دوم | Lsecondi piatti

بشقاب بن جو |Targhe BONJO

(15 رای‌ها)
  • محتویات: استیک فیله گوساله و استیک مرغ با سس قارچ و فلفل، پنه با سس آلفردو، سبزیجات بخارپز، سیب ز مینی سرخ کرده
  • قیمت: 350,000

اسکمپی | Gamberi scampi

(7 رای‌ها)
  • محتویات: میگوی تفت داده شده با پیاز وقارچ، سبزیجات بخار پز
  • قیمت: 500,000

میگو سوته | Gamberi sute

(10 رای‌ها)
  • محتویات: میگوی تفت داده شده با پیاز وقارچ، فلفل رنگی وسس بلاد ماری
  • قیمت: 550,000

بشقاب بن جو ويژه | Targhe BONJO special

(3 رای‌ها)
  • محتویات: تیلاپیا، استیک فیله گوساله و استیک مرغ با سس قارچ و فلفل،پنه با سس آلفردو، سبزیجات بخارپز، سیب زمینی سرخ کرده
  • قیمت: 500000

ماهی تیلاپیا

(5 رای‌ها)
  • محتویات: فیله تیلاپیا گریل شده، سبزیجات بخارپز، سیب زمینی سرخ کرده
  • قیمت: 350000

Login or Register

LOG IN