سالاد | Insalate

سزار مرغ | Insalata cesare al pollo

(15 رای‌ها)
  • محتویات: مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، پنیر پارمژان، کاهو، سس سزار، نان تست سیردار
  • قیمت: 140,000

یونانی | insalata greca

(5 رای‌ها)
  • محتویات: کاهو پیچ، سس مخصوص سر آشپز، پنیر فتا، خیار، گوجه، زیتون، پیاز
  • قیمت: 140000

Insalata cesare سزار ساده

(3 رای‌ها)
  • محتویات: گوجه گیلاسی،پنیرپارمژان کاهو، سس سزار،نان تست سیردار
  • قیمت: 100000

Login or Register

LOG IN